• هماهنگ با نسخه : 720p
  • ارسال شده در دانلود زیرنویس فارسی فیلم Autumn Sonata 1978
  • مترجم : ترجمه ی سه دقیقه گفتگوی مهم انگلیسی اینگرید برگمن توسط خودم؛ به همراه هماهنگ سازی ترجمه ی آقای محمدرضا چنگیزی با نسخه ی بلوری کمپانی کرایتریون تقدیم به علاقمندان سینمای برگمن و برگمان
  • آپلودر : admin
  • تعداد دانلود : 23
امتیاز منفی

در صورتی که تعداد امتیاز منفی زیرنویس بیشتر از ده عدد شود به عنوان زیرنویس فیک شناخته شده و هنگام دانلود به کاربران هشدار داده خواهد شد